add post

रुपेश कुमार चौधरी

प्रधानसम्पादक

दोषहरण चौधरी

सम्पादक

जयेश चौधरी

बजार प्रबन्धक

सुदिप चौधरी

सम्पादक

जित महतो

फोटोपत्रकार